Rola partnerów w marketingu MIX

Young people pointing at sign

Gdy rośnie sceptycyzm konsumentów, partnerzy będą odgrywać jeszcze istotniejszą rolę w marketingu mix.

Chociaż istnieje kilka czynników napędzających ostatni wzrost, którego jesteśmy świadkami w branży partnerskiej, jednym z nich jest ograniczenie lojalności wobec marki. Internet ułatwia konsumentom gromadzenie informacji i zakupów od dowolnej marki na całym świecie, dlatego lojalność konsumentów to tylko wspomnienie.

Zaostrzające jest to, że termin „fałszywe wiadomości” ewoluował poza media w świat biznesu. W rzeczywistości 63% konsumentów twierdzi, że bardziej ufa informacjom, które otrzymują od wpływowych osób niż od marek, przez co prawdziwe i dokładne ujawnienia są szczególnie ważne. I choć może to być przerażające dla marketerów, którzy muszą coraz częściej wychodzić poza typową kombinację marketingową, aby wykonać pracę, dla partnerów, to tylko sygnał do dalszego wzrostu.

Dobrzy partnerzy stowarzyszeni są biegli w utrzymywaniu ścisłych relacji z klientami, oferując cenne źródła informacji znacznie wykraczające poza oferty specjalne i rabaty. Ponieważ „fałszywi wpływowi”, powszechne naruszenia danych i obawy dotyczące prywatności nadal podważają zaufanie i lojalność, spodziewamy się, że doświadczone marki będą coraz częściej dążyć do nawiązania silnych relacji z partnerami, którzy działają jako prawdziwi partnerzy i konsekwentnie zapewniają przyrostowe przychody.